ไลน์อาเรย์ Q-8 + ตู้ซัฟ HQ-118 
เสียง Hi-End เต็มพิกัด กล้าซัดทุกสนาม 

>> ดูรายละเอียดสินค้า คลิกที่นี่

คอลัมน์จาก นิตยสาร ELECTRONICS HANDBOOK

หน้า 1 จาก 3 

หน้า 2 จาก 3 - ไลน์อาเรย์ Q-8

หน้า 3 จาก 3 - ตู้ซัพวูฟเฟอร์ HQ-118